De besturingen voor zonweringinstallaties bestaan uit verschillende componenten welke onder te verdelen zijn in de volgende categorieen.A. Relaisprinten; deze printen, elk voorzien van eigen intelligentie worden maximaal voor 2 zonweringmotoren toegepast.


B. Toebehoren zoals schakelmateriaal, stekermateriaal en hulponderdelen voor inbouwdozen;


C. Centrale apparatuur; dit is apparatuur welke bepaald of zonweringen met de hand- of automatisch kunnen worden bestuurd. Onder deze catagorie vallen ook de opnemers zoals regen-, wind en zonsensoren.


D. Centrale regelkasten.; Dit zijn relaiskasten welke alle aangesloten zonweringsgroepen besturen m.b.v. relais. De relais worden aangestuurd door de centrale apparatuur die zich in dezelfde regelkast bevindt.

A: Relaisprinten.
De relaisprinten worden elk aangesloten op een voedingsspanning 230V van een willekeurige eindgroep. Per relaisprint kunnen tot 2 buismotoren 230V worden aangesloten.

De besturing bestaat uit een 4-polige signaalkabel 4 x 0,8 mm. Deze voorziet de relaisprinten van een besturingsspanning van 24 Volt = alsmede de functie centraal op en centraal neer besturing.
Voor de handbediening is een 1-polige serie-pulsschakelaar per relaisprint noodzakelijk, welke op de 24V besturingszijde van de print wordt aangesloten.

2 minuten na het inschakelen van de handbediende functie zullen de aangesloten zonweringen spanningloos worden gemaakt. De schermen kunnen in de handbediende stand worden gestopt door het gelijktijdig indrukken van beide impulsdrukknoppen.

De printen worden onderling verbonden met alleen de 4-polige signaalkabel.
Maximaal kunnen 24 printen horizontaal op een signaalkabel 4 x 0,8 worden aangesloten.
De verticale bedrading dient tot aan de centrale regelkast te worden uitgevoerd in 4 x 1,5 mm²
Voor een schematische weergave kunt u het installatie voorbeeld downloaden.